Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009

μία νέα έκθεση του OECD

Three out of four teachers feel they lack incentives to improve the quality of their teaching, while bad behaviour by students in the classroom disrupts lessons in three schools out of five, according to a new OECD report “Creating effective teaching and learning environments”.
Δημοσίευση σχολίου