Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

AHELO Feasibility Study Report Volume 2 – Data Analysis and National Experiences


AHELO Feasibility Study Report Volume 2 – Data Analysis and National Experiences


 OCDE

  02/2013

http://www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/AHELOFSReportVolume2.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: