Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Funding of Education in Europe The Impact of the Economic Crisis

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/147EN.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: