Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Temps annuel d'enseignement recommandé dans l'enseignement obligatoire en Europe


Temps annuel d'enseignement recommandé dans l'enseignement obligatoire en Europe


  Eurydice

  02/2013

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/taught_time_EN.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: