Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

JOURNAL OF INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH FOR MULTIDISCIPLINARY (JIARM)

Σας προωθώ ένα κείμενο που έλαβα από το συγκεκριμένο περιοδικό:

TO PUBLISH WITH IMPACT FACTOR JOURNAL
JOURNAL OF INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH FOR MULTIDISCIPLINARY (JIARM)
IMPACT FACTOR - 1.393
ISSN NO: 2320-5083 (ONLINE)
Website – jiarm(dot)com
E-mail – editorjiarm(at)gmail(dot)com, editor(at)jiarm(dot)com

Journal of International Academic Research for Multidisciplinary (JIARM) is an international, monthly, professional, peer review journal. It is a scholarly journal of opinion and research in academic research. Its mission is to provide a multidisciplinary forum for discussion and debate about academicians, researchers most vital issues. It will publish manuscripts in all the subjects (Sciences/ Life Sciences, Engineering Sciences/Technology, Medicine/Pharmacy, Social Sciences, Arts/Fine Arts, Law, Education etc...

MANUSCRIPT SUBMISSION
Research paper prepared in English in MS word Times of Roman, Font size 12, line space 1.5 typed pages should be submitted electronically as attachment at E-mail Id of Journal. The submitted manuscript must not have been previously accepted for publication or under review elsewhere. The Editor relies upon the evaluation reports provided by the reviewers, the originality and relevance of the ideas addressed in the article and the possible contribution to the journal in deciding whether to accept the manuscript for publication.
Note - It is indexed by well reputed international indexing agencies/databases.

We sincerely apologize for any inconvenience this announcement may have caused you. If you want to stop this email from us. Just write us..

With regards,
Sincerely,
The Editor
Journal of International Academic Research for Multidisciplinary (JIARM)
Impact Factor – 1.393
ISSN: 2320-5083(Online)
Website – jiarm(dot)com
E-mail – editorjiarm(at)gmail(dot)com, editor(at)jiarm(dot)com
India
Δημοσίευση σχολίου