Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης

Προ-δημοσίευση

Το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνουν, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας, το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, 20, 21 & 22 Μαΐου 2016, με θέμα:


«Εκπαίδευση και κοινωνία στην εποχή της κρίσης»

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι οι παρακάτω:
1.       Εκπαίδευση και κοινωνικές ανισότητες
2.       Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων
3.       Ανισότητες και Μη-τυπική Εκπαίδευση & Άτυπη Εκπαίδευση
4.       Κοινωνιολογικές διαστάσεις της Από Απόσταση και Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης & Μάθησης
5.       Διαστάσεις του «Ψηφιακού Χάσματος»
6.       Έμφυλες διαστάσεις των νέων εκπαιδευτικών και εργασιακών περιβαλλόντων
7.       Νέες μορφές Εκπαίδευσης & Κατάρτισης – Καινοτόμα Προγράμματα και σχεδιασμός νέων Εκπαιδευτικών Πολιτικών
8.       Κοινωνικά Δίκτυα και νέες μορφές Κοινοτήτων
9.       Διαστάσεις Κοινωνικού Αποκλεισμού
10.   Εκπαίδευση και αγορά εργασίας
11.   Οικονομική κρίση και σχολική καθημερινότητα
12.   Μαθητικές υπο-κουλτούρες και πολιτικοποίηση στο σχολικό χώρο
13.   Διαστάσεις του Σχολικού Εκφοβισμού

Η υποβολή περιλήψεων  των εισηγήσεων θα πρέπει να γίνει μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2016, μέσα από ειδική εφαρμογή στον ιστοτόπο (web-site) του Συνεδρίου. Ο ιστότοπος θα λειτουργήσει σύντομα.
Δημοσίευση σχολίου