Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

7ο σεμινάριο 2016-2017 - video

Εισηγήτρια: Αντιγόνη Σαρακινιώτη, διδάκτορας Παν. Πελοποννήσου.
Θέμα: "Εκπαιδευτικές διαδρομές και ταυτότητες των νέων μετά το λύκειo: χώροι  ευέλικτων μεταβάσεων και επιλογών ή ανελαστικό πλαίσιο ρύθμισης? "

Video

Δεν υπάρχουν σχόλια: