Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ: ΣΧΕΔΊΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ: ΣΧΕΔΊΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
http://kek.upatras.gr/courses/research-educational-programmes/

Δεν υπάρχουν σχόλια: