Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ευρώπη

Η καλλιτεχνική εκπαίδευση στην Ευρώπη. Νέο πόνημα της Ευριδίκης!

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/113EN.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: