Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Χρηματοδότηση της έρευνας

Ποιός χρηματοδοτεί το κόστος της έρευνας; Τα καναδικά πανεπιστήμια το σκέφτονται!

http://www.aucc.ca/_pdf/francais/reports/2009/institutional-costs-international_05_f.pdf
Δημοσίευση σχολίου