Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Πολυγλωσσία και δημιουργικότητα

Η συνεισφορά της πολυγλωσσίας στη δημιουργικότητα. Εδώ στη γαλλική έκδοση. Υπάρχει προφανώς και αγγλική!

http://ec.europa.eu/education/languages/news/news3653/report_fr.pdf
Δημοσίευση σχολίου