Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Χώρος Προσόντων

Οι Γάλλοι προσπαθούν να υλοποιήσουν τον ευρωπαϊκό χώρο προσόντων (qualifications).
Εδώ για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2009/28/9/arecommandations_2008-2009_Vweb_121289.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: