Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Προσέλκυση ξένων φοιτητών

Πως να γίνει το Παρίσι η παγκόσμια φοιτητική μεγαλούπολη. Οι Γάλλοι και τα όνειρά τους:

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2009/48/5/arapportlarrouturou_121485.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: