Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

5o σεμινάριο Ιανουάριος 2013 - φωτογραφίες


Εισηγητής: Ανδρέας Βασιλόπουλος, Διδάκτορας

Θέμα: "Η ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού χώρου δια-βίου μάθησης: οι αλλαγές, οι νέοι (;) ρόλοι ".

Φωτογραφίες
Δημοσίευση σχολίου