Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Note d'information - DEPP


  N° 18.09 - mai 2018

  Le diplôme reste déterminant dans l'insertion des lycéens professionnels Parcours scolaires, diplômes, insertion


http://www.education.gouv.fr/cid61014/le-diplome-reste-determinant-dans-l-insertion-des-lyceens-professionnels.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: