Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

7o InfoNews

Το Διαπανεπιστημαικό Δίκτυο HepNet
ενημερώνει για την έκδοση του 7ου μηνιαίου ενημερωτικού του Δελτίου InfoNews
για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο.

Το 7ο τεύχος του ενημερωτικού Δελτίου InfoNews μπορεί κανείς να το βρει στην ιστοσελίδα του Δικτύου: http://hepnet.upatras.gr/
Δημοσίευση σχολίου