Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015

InfoNews

Το Διαπανεπιστημαικό Δίκτυο HepNet
ενημερώνει για την έκδοση του 5ου μηνιαίου ενημερωτικού του Δελτίου InfoNews
για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο.
Το 5ο τεύχος του ενημερωτικού Δελτίου InfoNews μπορεί κανείς να το βρει στην ιστοσελίδα του Δικτύου:  

http://hepnet.upatras.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: