Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Lutte contre le décrochage scolaire. Étude de projets européens

Lutte contre le décrochage scolaire. Étude de projets européens


  Régis Guyon, Sylvie Martin-Dametto, Catherine Perotin & Rémi Thibert

   06/2015


http://www.agence-erasmus.fr/docs/2281_etude-decrochage-ife-21-complete-mai-2015.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: