Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Éducation et formation des adultes en Europe : Élargir l'accès aux possibilités d'apprentissage

Éducation et formation des adultes en Europe : Élargir l'accès aux possibilités d'apprentissage


 Eurydice

 02/2015http://eacea.ec.europa.eu/education/Eurydice/documents/thematic_reports/179FR_HI.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: