Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

PISA in focus/ PISA à la loupe

PISA in focus/ PISA à la loupe


  82, mars 2018

  Performance et bien-être des élèves issus de l'immigration. Comment se situent les différents pays ?


https://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/performance-et-bien-etre-des-eleves-issus-de-l-immigration_a707ffd8-fr;jsessionid=1k0pqhhhylrt5.x-oecd-live-02

Δεν υπάρχουν σχόλια: