Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

2ο σεμινάριο Οκτώβριος 2012 - videoΕισηγήτρια: Κυριακή Αθανασούλη, ερευνήτρια του ΚΕΠΕ.

Θέμα:

 "Η μετάβαση των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας: μεθοδολογία έρευνας και αποτελέσματα από τις έρευνες στους πτυχιούχους του ΕΜΠ, των Φιλοσοφικών Σχολών και της ειδικής έρευνας εργατικού δυναμικού για τη μετάβαση στην αγορά εργασίας".

Video

εισήγηση - μέρος 1οεισήγηση - μέρος 2οσυζήτηση - μέρος 1ο

συζήτηση - μέρος 2οσυζήτηση - μέρος 3οΔεν υπάρχουν σχόλια: