Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα

Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα

http://metrics.ekt.gr/sites/metrics/files/RDstatistics_2013final_Greece_el.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: