Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

La formation continue des enseignants

La formation continue des enseignants


  Cour des comptes (France)

  04/2015

 https://www.ccomptes.fr/content/download/81119/2004921/version/1/file/20150414-refere-71653-formation-continue-enseignants.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: