Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities

Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities


  Eurydice

  02/2015


 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/179EN.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: