Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

InfoNews HepNet

Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο "Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης" (HepNet) που έχει συγκροτηθεί από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και Πελοποννήσου ανακοινώνει την έκδοση του 2ου μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και στον Κόσμο με τίτλο "InfoNews".
Στόχος του Ενημερωτικού Δελτίου InfoNews είναι να ενημερώνει με τρόπο συνοπτικό και εύληπτο την πανεπιστημιακή κοινότητα στην Ελλάδα αλλά και όποιον άλλο ενδιαφερόμενο για τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις και για τα όσα σημαντικά συμβαίνουν στην Ανώτατη Εκπαίδευση έξω και πέρα από τα σύνορα της πατρίδας μας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το αναζητήσουν στον ιστότοπο του Δικτύου:
http://hepnet.upatras.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: