Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Σειρά «Ανώτατη Εκπαίδευση: Θεωρίες, Μεθοδολογίες, Αναλύσεις, Ερμηνείες».

Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο HepNet σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σαΐτα ανακοινώνουν τη δημιουργία της σειράς «Ανώτατη Εκπαίδευση: Θεωρίες, Μεθοδολογίες, Αναλύσεις, Ερμηνείες».
Σε αυτή θα δημοσιεύονται ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές των οποίων το αντικείμενο εντάσσεται στην εν λόγω θεματική.
Ως 1ο βιβλίο της σειράς εκδόθηκε η διδακτορική διατριβή του Αγγελου Καβασακάλη με τίτλο:
Η ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ.
Η σειρά αυτή είναι ανοικτής πρόσβασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το υλικό από τη διεύθυνση: http://www.saitapublications.gr/2015/04/ebook.156.html
Δημοσίευση σχολίου