Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

Συνέδριο «Πολιτισμός και Βαρβαρότητα : Επικοινωνία και Σύγχρονη Κοινωνία»

Προώθηση στα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης:


Πολιτισμός και βαρβαρότητα : Επικοινωνία και Σύγχρονη Κοινωνία

(Αφιέρωμα στον Edgar Morin, Αθήνα 26 - 28 Μαΐου 2011)


Πρόσκληση ενδιαφέροντος


«Για να μπορέσουμε να αντισταθούμε καλύτερα στη βαρβαρότητα πρέπει να κατανοήσουμε την πολύπλοκη, ανταγωνιστική και συμπληρωματική σχέση ανάμεσα στον πολιτισμό και στη βαρβαρότητα… Ο πολιτισμός παράγει βαρβαρότητα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατάκτηση και την κυριαρχία. Η φανταστική τεχνική και οικονομική πρόοδος της παγκοσμιοποίησης προτρέπουν, αλλά παράλληλα πνίγουν, μία ανθρωπιστική παγκοσμιοποίηση των πολιτών. Αυτό που χρειάζεται πρωτίστως να αποτραπεί είναι ο εγκλεισμός σε μία δυαδική σκέψη (δηλαδή σε μία σκέψη όπου θα κυριαρχεί ένας μόνο πόλος προσοχής εις βάρος των άλλων » (E. Morin, 2005).


Στο πλαίσιο της «σύγχρονης» σκέψης τα « δικαιώματα του πολίτη » (πχ. δικαίωμα στην υγεία, στην εργασία), το μοντέλο της πυρηνικής οικογένειας, τα πολιτικά κόμματα ή οι συνδικαλιστικοί φορείς εκπροσωπούν ένα « ορθολογικό συλλογικό όν » που αποτελεί την έκφραση της παγκοσμιότητας της φιλοσοφίας του Διαφωτισμού. Η επικράτηση της έννοιας του μεταμοντερνισμού, από κοινού με το εύρος των κάθε είδους μεταβολών που χαρακτηρίζουν την σύγχρονη εποχή, άλλαξαν ουσιαστικά τους όρους του δημόσιου διαλόγου οδηγώντας μεγάλο αριθμό ερευνητών να αναρωτηθούν σχετικά με τον τρόπο ορισμού και ερμηνείας του «παρόντος» : αναφέρονται, μεταξύ των αλλαγών, το « τέλος των μεγάλων αφηγήσεων της ιστορίας», η ολίσθηση του «ορθολογισμού» προς την « αισθητική» (και προς μία νέα «μαγεία» του κόσμου), όπου οι «αφηγήσεις» (όπως τα έργα, τα μυθιστορήματα ή η μουσική) επικεντρώνονται στην κυριαρχία του συναισθήματος. Άραγε ζούμε σήμερα μέσα σε μυθοπλασίες (όπως είναι ο «πόλεμος του ψεύδους» ή η «κατάκτηση του γεγονότος» από τα μέσα επικοινωνίας);


Μέσα σ’ αυτόν τον «Γαλαξία του φαντασιακού» (που σημαίνει για ορισμένους τον θάνατο του κριτικού πνεύματος, σε συνδυασμό με τον υπερ-καταναλωτισμό και τα στερεότυπα που αφορούν στην τεχνολογία) κυριαρχεί ο «ψηφιακός πολιτισμός» της οθόνης και του κυβερνοχώρου, που μοιάζει να ενεργοποιεί εκ νέου το «πάθος» και να δημιουργεί καινούργιους μύθους, ενώ δισεκατομμύρια χρήστες ψάχνουν στο δια-δίκτυο (το οποίο βιώνεται σαν χώρος ελευθερίας και φυγής) να εκφράσουν την «ταυτότητά» τους και να δημιουργήσουν σχέσεις (συχνά εφήμερες) με τον (εικονικό) «άλλο». Ίσως πρόκειται για μία «καινούργια βαρβαρότητα» όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις (φιλίας, εργασίας, εκπαίδευσης, υγείας, πολιτικής…) αλλάζουν (ριζικά, για ορισμένους) χωρίς ο επιστημονικός λόγος (εν προκειμένω ο κοινωνιολογικός) να μπορεί να τις παρακολουθήσει και να τις «σημασιοδοτήσει». Η σύγχρονη κοινωνία φαίνεται ότι αρκείται στους ορισμούς και στις αναφορές των μέσων, τα οποία προτείνουν τις δικές τους απαντήσεις σε αιώνια ερωτήματα (όπως για παράδειγμα: «ποιος είμαι;», «ποια η θέση μου στον κόσμο;»). Ο προβληματισμός γύρω από αυτά τα θέματα αφορά άμεσα τον πολιτισμό, τους θεσμούς, τα επικοινωνιακά μέσα και την επικοινωνία και είναι στενά συνδεδεμένος με το νόημα που αποδίδεται στους κοινωνικούς δεσμούς στη σύγχρονη εποχή.Το συνέδριο «Πολιτισμός και Βαρβαρότητα : Επικοινωνία και Σύγχρονη Κοινωνία» (αφιέρωμα στον Edgar Morin) οργανώνεται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, την Διεθνή Ένωση Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων (AISLF), τη Διεθνή Κοινωνιολογική Ένωση -Επιτροπή Κοινωνιολογίας της Επικοινωνίας, της Γνώσης και του Πολιτισμού (ISA, RC14, Sociology of Communication, Knowledge and Culture) και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και θα γίνει στην Αθήνα στις 26, 27 και 28 Μαΐου 2011. Σκοπός του Συνεδρίου είναι μία επίκαιρη κοινωνιολογική προσέγγιση όλων των πεδίων της σύγχρονης καθημερινής ζωής όπου ανακύπτει το διακύβευμα «πολιτισμός-βαρβαρότητα»: στην επικοινωνία και στις «παγκόσμιες» αφηγήσεις, στις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτοτήτων (και τη θέση του «άλλου»), στις σχέσεις εξουσίας ή στις σχέσεις «χρόνου» - «χώρου». Θα υπάρξουν επίσης θεματικές σχετικές με το έργο του Edgar Morin».


Οι προτάσεις ανακοινώσεων πρέπει να σταλούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του 2011 στη διεύθυνση : panteion@otenet.gr; Η ειδοποίηση αποδοχής της πρότασης θα γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2011.


Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση : christiana.constantopoulou@panteion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: