Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

The Greek University Stranded in the Policy of Establishing Regional Universities

Labrianidis, Lois(2010) 'The Greek University Stranded in the Policy of Establishing Regional
Universities', European Planning Studies, 18: 12, 2009 — 2026

μπορείτε να το διαβάσετε από:
http://www.elemedu.upatras.gr/index.php?section=589&itemid691=749&secondary=963

Δεν υπάρχουν σχόλια: