Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Teacher Analysis of Student Knowledge

Teacher Analysis of Student Knowledge


   Jonathan Supovitz, Caroline B. Ebby, Philip Sirinides

   Consortium for Policy Research in Education (États-Unis)

  02/2014
http://www.cpre.org/sites/default/files/researchreport/1446_taskreport.pdf

  

Δεν υπάρχουν σχόλια: