Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Inside the Black Box of Class Size

Inside the Black Box of Class Size


   Fredriksson Peter, Ockert Björn, Oosterbeek Hessel

   Institute for the Study of Labor (Allemagne)

  03/2014


 http://ftp.iza.org/dp8019.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: