Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Comparación Internacional del sistema universitario español

Comparación Internacional del sistema universitario español


 Francisco Michavila, Jorge M. Martínez & Richard Merhi

 Crue Universidades Españolas (Espagne)

  01/2016


http://estaticos.elmundo.es/documentos/2016/01/18/universidad.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: