Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Δελτίου InfoNews για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο

Το Διαπανεπιστημαικό Δίκτυο HepNet
ενημερώνει για την έκδοση του μηνιαίου ενημερωτικού του Δελτίου InfoNews
για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο.
Το Ενημερωτικό Δελτίο Infonews θα χρησιμοποιήσει στοιχεία από τις πιο σημαντικές διεθνείςηλεκτρονικές πηγές ενημέρωσης στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες από αυτές
  • ACA Newsletter (Academic Cooperation Association)
  • EUA Newsletter (European University Association)
  • ESU “The Student Voice” (European Students’ Union)
  • OECD “What’s New from OECD”
  • University World News
  • Times Higher Education.
Το 1ο τεύχος του ενημερωτικού Δελτίου InfoNews μπορεί κανείς να το βρει στην ιστοσελίδα του Δικτύου: http://hepnet.upatras.gr/ 

Ο συντονιστής του Δικτύου
Δημοσίευση σχολίου