Κυριακή, 22 Μαρτίου 2015

7ο σεμινάριο 2014-2015 - φωτογραφίες

Εισηγητής: Παντελής Κυπριανός, καθηγητής του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών
 Θέμα "Από το πανεπιστήμιο στο πολύ-πανεπιστήμιο (Multiversity). Συνέπειες σε επίπεδο διοίκησης και εξουσίας" .
Φωτογραφίες

Δημοσίευση σχολίου