Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

EUA’s monitoring of the impact of the economic crisis on public funding for universities in Europe

Ψάχνοντας για κάτι άλλο έπεσα πάνω σε αυτό το "διαδραστικό" γράφημα:

http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/governance-autonomy-and-funding/public-funding-observatory-tool.aspx 

Νομίζω αξίζει μία ματιά (και στη συνέχει μελέτη του υλικού από τα ανάλογα projects)

ΑΚ
Δημοσίευση σχολίου