Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

InfoNews

InfoNews

Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο "Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης" HepNet (http://hepnet.upatras.gr ) ενημερώνει για την έκδοση του 3ου τεύχους του μηνιαίου ενημερωτικού του Δελτίου InfoNews για την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο. Το 3ο τεύχος του ενημερωτικού Δελτίου InfoNews μπορεί κανείς να το βρει στην ιστοσελίδα του Δικτύου ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://hepnet.upatras.gr/xfiles/pubs/InfoNews_2015_3.pdf
Δημοσίευση σχολίου