Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2013

Κλάδης Διονύσης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πελοποννήσου, Εισήγηση στην 1η Δι-ημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων του Δικτύου Hepnet - video

Κλάδης Διονύσης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Πελοποννήσου,
Θέμα εισήγησης: "Παρακολουθώντας την πορεία των φοιτητών (στις σπουδές τους) και των αποφοίτων (στην απασχόληση τους μετά την αποφοίτηση)"

Δεν υπάρχουν σχόλια: