Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

2ο σεμινάριο - Οκτώβρης 2013 - video

Εισηγητής: Αγγελόπουλος Γιώργος, Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών.
Θέμα: «Πολιτικές προώθησης της διεπιστημονικότητας: προς μια τυπολογία της διεπιστημονικότητας στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια»

Δημοσίευση σχολίου