Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Bringing About Curriculum Innovations: Implicit Approaches in the OECD Area

Bringing About Curriculum Innovations: Implicit Approaches in the OECD Area


  Kiira Kärkkäinen

  OCDE

 08/2012

http://www.oecd-ilibrary.org/education/bringing-about-curriculum-innovations_5k95qw8xzl8s-en

Δεν υπάρχουν σχόλια: