Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

9ο σεμινάριο 2016 - 2017. Video

Εισηγήτρια: Πρόκου Ελένη, Αναπλ. Καθηγήτρια Πάντειου Πανεπιστημίου. 


ΘέμαΗ πιστοποίηση των προσόντων ως πολιτική προώθησης ενός «κατευθυνόμενου από την αγορά» μοντέλου δια βίου μάθησης.

Video

Δεν υπάρχουν σχόλια: