Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Educación XXI


  Vol. 21, n° 2, 7-12/2018

 
Estudios
 • TREINTA AÑOS DE EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN ESPAÑA, Alejandro Tiana Ferrer
 • IMPLICACIONES DE LA ACTITUD DOCENTE EN LA CALIDAD DE VIDA DEL ALUMNADO CON ALTERACIONES DEL DESARROLLO INTELECTUAL, Jesús Miguel Muñoz-Cantero, Luisa Losada-Puente
 • OCIO, REDES SOCIALES Y ESTUDIANTES ESPAÑOLES, Eva Sanz Arazuri, Rosa Ana Alonso Ruiz, Magdalena Saénz de Jubera Ocón, Ana Ponce de León Elizondo, Mª Ángeles Valdemoros San Emeterio
 • STUDENTS’ PERCEPTION OF AUTO-SCORED ONLINE EXAMS IN BLENDED ASSESSMENT: FEEDBACK FOR IMPROVEMENT, Jaime Riera Guasp, Miguel Ardid Ramírez, Ana Jesús Vidaurre Garayo, Jose María Meseguer-Dueñas, Jose Antonio Gómez-Tejedor
 • PERCEPCIÓN SOBRE EL PLAGIO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES, Violeta Cebrián-Robles, Manuela Raposo-Rivas, Manuel Cebrián-de-la-Serna, José Antonio Sarmiento-Campos
 • ¿POR QUÉ ABANDONAN LOS ALUMNOS UNIVERSITARIOS? VARIABLES DE INFLUENCIA EN EL PLANTEAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL ABANDONO, Ellián Tuero Herrero, Antonio Cervero, María Esteban, Ana Bernardo
 • EMPLOYABILITY OF RECENT GRADUATES. OPINIONS OF CATALONIAN COMPANIES AND INSTITUTIONS, Joan Guàrdia-Olmos, Maribel Peró-Cebollero, Mar Martínez-Ricart, Cristina Cañete-Massé, Jaume Turbany-Oset, Vanesa Berlanga-Silvente
 • EVALUACIÓN DEL DISEÑO, PROCESO Y RESULTADOS DE UNA ASIGNATURA TÉCNICA CON APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS, Antonio Delgado Trujillo, Enrique de Justo Moscardó
 • IMPROVING UNIVERSITY STUDENTS’ RESULTS: A CLIENT-BASED EXPERIMENT THROUGH DESIGN THINKING AND VISUAL STORYTELLING IN COMMUNICATION, Laura Cortés-Selva, Gonzalo Wandosell-Fernández de Bobadilla
 • DETERMINING FACTORS OF TEACHERS’ SELF-EFFICACY IN COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION. RESULTS FROM TALIS 2013, Inmaculada Egido Gálvez, Esther López-Martín, Jesús Manso Ayuso, Javier Manuel Valle López
 • OPINIÓN DEL PROFESORADO SOBRE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE APRENDIZAJE EN ESPAÑA
 • Héctor Monarca, María Fernández-Agüero
 • EDUCACIÓN SUPERIOR EN ALTERNANCIA TRANSFRONTERIZA ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA, Elisenda Tarrats-Pons Tarrats-Pons, Núria Arimany-Serrat Arimany-Serrat, Saioa Arando-Lasagabaster Arando-Lasagabaster, Mariangélica Martínez-González Martínez-González, Marion Samonneau Samonneau, Veronique Pilniere Pilniere, Laetitia Mathieu Mathieu
 • COMPETENCIA MEDIÁTICA Y NECESIDADES DE ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL DE DOCENTES Y FAMILIAS ESPAÑOLAS, Natalia González-Fernández, Antonia Ramírez-García, Irina Salcines Talledo
 • LA INSERCIÓN LABORAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR. LA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA, Miriam García-Blanco, Elsa Beatriz Cárdenas Sempértegui
 • FORMALIZACIÓN DE UN MARCO METODOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO EDUCATIVO VIRTUAL ACCESIBLE, Héctor Roderico Amado-Salvatierra, José Hilera González, Salvador Otón Tortosa
 • EL BURNOUT EN LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN QUE TRABAJAN CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CÓRDOBA (ESPAÑA). INFLUENCIA DE LAS VARIABLES LABORALES, Inmaculada Ruiz-Calzado, Vicente J. Llorent
 • EL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y USO PEDAGÓGICO DE LAS TIC EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MADRILEÑOS, Francisco José Fernández Cruz, María José Fernández Díaz, Jesús Miguel Rodríguez Mantilla
 • EVALUACIÓN DE ENTORNOS INMERSIVOS 3D COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE B-LEARNING, Óscar González-Yebra, Manuel Ángel Aguilar, Fernando José Aguilar, Manuel Lucas Matheu

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/issue/view/1210

Δεν υπάρχουν σχόλια: