Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

La laïcité à l'école - Vademecum


 Ministère de l'Éducation nationale

  05/2018


http://cache.media.eduscol.education.fr/file/laicite/89/4/Vademecum_laicite_VF2_955894.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: