Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

5ο σεμινάριο 2014-2015 - βίντεο

Εισηγητής: Καβασακάλης Αγγελος, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών 
Θέμα:"Μεταφορά πολιτικής από το ευρωπαϊκό στο εθνικό επίπεδο στις πολιτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Ποια τα χαρακτηριστικά αυτής της μεταφοράς;". 
Δεν υπάρχουν σχόλια: