Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Note d'information - DEPP

Note d'information - DEPP


 N° 32, octobre 2015

 Un élève sur cinq change d'établissement au cours de sa scolarité au collège


http://www.education.gouv.fr/cid93481/un-eleve-sur-cinq-change-d-etablissement-au-cours-de-sa-scolarite-au-college.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: