Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Note d'information - DEPP

Note d'information - DEPP


  N° 34, octobre 2015

 Seulement la moitié des recalés au baccalauréat 2013 se sont réinscrits l'année suivantehttp://www.education.gouv.fr/cid94083/seulement-la-moitie-des-recales-au-baccalaureat-2013-se-sont-reinscrits-l-annee-suivante.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: