Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Comment sauver le Bac ?

Comment sauver le Bac ?


 Martin Andler, Jérôme Ferrand, Maxime Legrand, Armelle Nouis, Marc-Olivier Padis, Régine Paillard, Françoise Sturbaut

 Terra nova

  06/2016http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/208/original/15062016_-_Comment_sauver_le_Bac.pdf?1465990983

Δεν υπάρχουν σχόλια: