Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

"H πορεία εφαρμογής του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Ελλάδας"

Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο HepNet
δημοσίευσε την Μελέτη/Έκθεση αρ.20 
με τίτλο:
"H πορεία εφαρμογής του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Ελλάδας"
Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να την αναζητήσει στην ιστοσελίδα του Δικτύου


Δεν υπάρχουν σχόλια: