Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

École enfantine et compétences des jeunes romands : quelques résultats des enquêtes PISA 2003, 2009 et 2012

École enfantine et compétences des jeunes romands : quelques résultats des enquêtes PISA 2003, 2009 et 2012


  Pagnossin, Elisabetta, Armi, Franca & Matei, Alina

  Institut de recherche et de documentation pédagogique (IRDP)

 06/2016


http://publications.irdp.relation.ch/ftp/1462367003162.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: