Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Qu'est-ce qui fait un curriculum de qualité ?

Qu'est-ce qui fait un curriculum de qualité ?


 Philip Stabback

  UNESCO International Bureau of Education (IBE)

 03/2016http://www.ibe.unesco.org/fr/document/quest-ce-qui-fait-un-curriculum-de-qualité

Δεν υπάρχουν σχόλια: