Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015

InfoNews 4



Το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο "Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης" HepNet
(http://hepnet.upatras.gr/) ενημερώνει για την έκδοση του 4ου τεύχους
του μηνιαίου ενημερωτικού του Δελτίου InfoNews για την Ανώτατη
Εκπαίδευση στην Ευρώπη και τον Κόσμο.
Το 4ο τεύχος του ενημερωτικού Δελτίου InfoNews μπορεί κανείς να το
βρει στην ιστοσελίδα του Δικτύου ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Δεν υπάρχουν σχόλια: