Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

The Global Competitiveness Report 2014–2015


Klaus Schwab, 
World Economic Forum

The Global Competitiveness Report 2014–2015


 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: